RECENSIES

Tijdschrift voor Verloskundigen - April 2013:

 

Als bevallen spannend is - met vertrouwen in verwachting

 

 Hoe zorg ik voor minder medicalisering in de verloskunde?

Hoe kan ik zorgen dat vrouwen hun eigen kracht herkennen en kunnen inzetten?

Hoe kan ik bijdragen aan betere verloskundige zorg?

 

 Deze vragen en meer moeten in het hoofd van Lilian Wirken hebben gespeeld, waardoor zij aan haar boek 'Als bevallen spannend is' begon. Zoals zij in haar dankwoord schrijft; "Voor hun [haar drie dochters, red.] hoop ik dat Nederland een land blijft waar bevallen iets moois, puurs en groots kan zijn, zonder dat techniek en risico's dat gaan overheersen." Met dit boek levert zij een hele waardevolle bijdrage.

 

Wanneer een zwangere vrouw op ons spreekuur komt met de wens tot pijnstilling tijdens de bevalling, dan zijn wij, als verloskundige zorgverleners, vaak geneigd te antwoorden met het geven van informatie over de voor- en nadelen van pijnstilling. Informatie over en kennis van de mogelijkheden en risico's is belangrijk. Daar gaat dit boek ook op in. Het geeft heldere en duidelijke informatie over het baringsproces, de hormonale samenwerking en het effect van pijn en angst hierop, en de voor- en nadelen van diverse manieren van pijnstilling. Maar, dit boek gaat verder en Lilian Wirken gaat op zoek naar de werkelijke vraag áchter het verzoek om pijnstilling, namelijk de angst voor de bevalling, de angst voor het onbekende, het oncontroleerbare en de angst voor pijn.

 

Er wordt dus informatie gegeven, maar er wordt ook stilgestaan bij ieders eigen manier van omgaan met zoiets groots als een bevalling. "Een bevalling is zoveel meer dan een geboorte", alldus de schrijfster. Mooi gezegd!

 

In korte overzichtelijke hoofdstukken beschrijft zij de verschillende aandachtspunten die bij angst voor de bevalling een rol spelen. Met regelmatige 'denken en doen icoontjes', die uitnodigen tot nadenken of het doen van opdrachten. Het boek bevat zelfs moderne QR-codes, die je met een smartphone kunt scannen om een oefening te downloaden (wat ook gewoon via de website kan, gelukkig!). Ontspanningsoefeningen, mindfulness en visualisatie oefeningen. Uiteindelijk moet al dat denkwerk, de doe-opdrachten en het lezen van alle informatie samenkomen in een werkblad. Dat werkblad kan samen met een geboorteplan toegevoegd worden aan het zwangerschapsdossier.

 

Ieder kan uit dit boek pikken wat haar of hem aanspreekt, dat wordt aan het begin van het boek ook duidelijk gemaakt; "zie het als een meerkeuzemenu!". De toon is luchtig en aards tegelijk. Nergens een opgeheven vingertje. Nergens wordt het zweverig.

 

De manier waarop partners bij het proces worden betrokken, vind ik heel verrijkend. Zoals door een doe-opdracht waarbij de vrouw en haar partner worden uitgenodigd om elkaar te interviewen. Dat zal heel wat gespreksstof en nieuwe inzichten opleveren, lijkt mij. "Partners zeggen vaak vooraf: ik kan niets voor haar doen. Hier ben ik het niet mee eens. (...) Beste partner: juist jij kunt onmisbare steun bieden. Bedenk dat ze jou het meest nodig heeft om wie je bent, niet om wat je doet. Alle medische zorg kan jouw steun niet vervangen. (...)" Vervolgens wordt er handige informatie gegeven wat een partner kan doen en laten tijdens een bevalling. Het boek leidt de partner op tot haar personal coach!

 

Dit boek kan bij een grote 'beval-angst' een individueel traject bij een verloskundig coach niet vervangen, want in dat geval is het belangrijk om naar de diepe persoonlijke overtuigingen van de zwangere vrouw op zoek te gaan. Maar dit boek wijst vrouwen én hun partners wel de weg naar hun eigen kracht en levert daarmee een enorme bijdrage aan gezonde verloskunde en een gezond leven. En daar kan niet genoeg aan worden bijgedragen.

 

Het boek is een aanrader voor elke zwangere vrouw. Dikke pluim voor Lilian Wirken!

 

Berteld Kok, verloskundige en coach

Tijdschrift voor Verloskundigen, april 2013, KNOV

 

 

 

Tijdschrift Samen Bevallen - Juni 2013

Dit boek gaat niet over de periode ná de bevalling, maar over de voorbereiding op de bevalling. Verloskundige Lilian Wirken geeft kort en duidelijk uitleg over wat je kunt verwachten tijdens de geboorte van je kind. Opvallend is dat zij dit visueel maakt met cirkels, de Samen Bevallen cursusleidsters bekend voor moeten komen. Zij heeft zelf ooit de cursus Samen Bevallen gevolgd, dus mogelijk is daar een basis gelegd voor het werken met cirkels.

Het boek is in zeven hoofdstukken verdeeld. Na uitleg over de bevalling wordt er ingegaan op de niet zo roze wolk, werken met pijn en de medicinale pijnbestrijding, wat er gebeurt tijdens de bevalling, hoe kom je in jouw kracht en hoe is het na de bevalling?

Opvallend is dat Lilian uitleg geeft over zaken als mindfulness - psychische klachten tijdens de zwangerschap - visualisatie - pos

itief denken en affirmaties. Dat kom je niet in veel zwangerschapsboeken tegen.

Er staan opdrachten in om zwangeren te laten nadenken over hun angst, zodat ze er beter mee om kunnen gaan. Op die manier is het ook een soort werkboek. Heel herkenbaar is een hoodstuk voor de partners of een bevalmaatje: hierin wordt duidelijk uitgelegd wat de rol van de partner kan zijn bij de bevalling en hoe belangrijk hij of zij is. Er worden goede tips gegeven en uitleg over hoe je tegendruk of massage in de onderrug kan geven. Erg belangrijk is het stukje waarin wordt uitgelegd hoe je als partner ook voor jezelf moet zorgen. Kortom: een aanrader voor de leestafel!

 


NBD Biblion - Juni 2013

 

 De auteur, verloskundige, heeft zich verder geschoold in onder andere mindfulness. Zij heeft de overtuiging dat een bevalling zoveel meer is dan een geboorte. Juist daarom schreef zij speciaal voor mensen die opzien tegen de bevalling dit boek. In 190 bladzijden, verdeeld over zeven hoofstukken, worden onderwerpen behandeld zoals pijn, er tegen op zien, weeën, gebruik je kwaliteiten, en tips voor partners en bevalmaatjes. Dit boek kan ook als een zelfstudieboek gebruikt worden, ieder hoofdstuk sluit af met een icoontje 'denken en doen'. Modellen, schema's en oefeningen zijn een verduidelijking van de tekst. Het boek besluit met een uitgebreide literatuuropgave. Eén euro van ieder verkocht boek wordt gedoneerd aan Midwives4mothers, zodat de zorg voor zwangere vrouwen in Sierra Leone en Marokko verbeterd kan worden. Voor iedere zwangere vrouw, maar zeker de vrouw die voor het eerst zwanger is, is dit een boek dat het eigen vertrouwen kan onderbouwen.

 

 

Tijdschrift voor Counselling - Sept 2013

 

Met het uitbrengen van dit boek wil Lilian Wirken, opgeleid tot en werkzaam als verloskundige, vrouwen helpen en stimuleren om met vertrouwen in verwachting te zijn.

In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij de bevalling. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken welke de volgende thema’s behandelen: de bevalling, als zwanger zijn niet leuk is/niet altijd een roze wolk, (barings)pijn, helpende adviezen methoden, tijdens de bevalling, jouw kracht en na de bevalling.Er wordt allerhande informatie gegeven met betrekking tot de uiteindelijke bevalling en de voorbereiding hierop. Informatieve en feitelijke informatie, maar daarnaast ook praktische tips, advies en verscheidene oefeningen en opdrachten om bewust te worden van de eigen beleving van pijn en angst. Met als doel om nu en tijdens de bevalling in je eigen KRACHT te gaan staan. (Hierbij staat KRACHT voor Kwaliteiten, Reikwijdte, Aanpakken, Controle, Hou vol en Trots.)

 

Het is een interactief boek met veel informatie maar daarnaast ook opdrachten, advies en tips, zowel aan de vrouw die zwanger is als aan haar partner. Er wordt op een speelse en moderne manier van alles aangeboden waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. verduidelijkende platen, schema’s, QR-codes. Daarnaast zijn de aangeboden opdrachten/werkladen ook online te vinden.

 

De schrijfster heeft ervaring met coaching en mindfulness welke merkbaar zijn in dit boek. Er is veel aandacht voor bewustwording en het leren controleren van eigen angsten en de pijn rondom de bevalling. Een informatief en praktisch boek wat voor elke zwangere vrouw en diens partner een aanrader is.KIIND Magazine

 

Dit boek is geschreven voor mensen zoals ik: aanstaande ouders die ondanks voldoende informatie de bevalling spannend vinden of er tegenop zien.

 

Ik heb het gelezen vóór ik aan een cursus zwangerschapsyoga begon en toen drong de inhoud nog niet echt tot me door. Pas na deze cursus, waarbij ook uitgelegd werd hoe de fysiologie van de baarmoeder werkt en hoe het verloop van de bevalling is, kon ik bij herlezen veel meer met dit boek. De auteur geeft dit in het begin van het boek zelf ook aan.

 

Lilian Wirken is er in geslaagd om met een mix van nuchterheid, mindfulness en een grote berg ervaring een zeer waardevol boek af te leveren. Dankzij de praktische oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk ga je daadwerkelijk aan de slag met de inhoud. Zo ga je nadenken over wat pijn eigenlijk voor je betekent aan de hand van een lijst met stellingen. Is het aanstellerij of mag je van jezelf om pijnstilling vragen? Door het scannen van de QR-codes kun je de oefeningen op de website van Wirken downloaden.

Een mix van nuchterheid, mindfulness en een grote berg ervaring

 

Vooral voor een controlfreak als ik, is dit boek heel erg fijn. Je krijgt handvatten om tijdens de bevalling in ieder geval controle over jezelf te kunnen  houden. Er is altijd een mogelijkheid voor plan B (of C), met een onderbouwde keuze doordat je door een vragenlijst gaat, namelijk:

 

• Wat zijn de voordelen voor moeder en kind?

• Wat zijn de nadelen voor moeder en kind?

• Wat gebeurt er wanneer je niets doet?

• Zijn er alternatieven?

• Hoe snel moet je een keuze maken?

• Wat zegt je intuïtie?

 

Want natuurlijk gaat het anders lopen dan je denkt, maar zo heb je in ieder geval een checklist om een voor jou goede keus te maken.

 

Wat ik ook erg handig vind, is de bijgesloten geplastificeerde kaart met de belangrijkste tips samengevoegd. Wirken gebruikt het woord KRACHT als afkorting voor de woorden die je eerste hulp kunnen bieden bij de bevalling, waarbij de 'K' staat voor maak gebruik van je eigen Kwaliteiten, de 'R' voor Reikwijdte: slechtste scenario? Beste scenario? Beperk de nadelen, vergroot de voordelen, 'A' voor Aanpakken: wat kun JIJ doen, de 'C' voor Controle: je energie gebruiken voor wat je kunt beïnvloeden, de 'H' voor Hou vol en de 'T' voor Trots: vermijd zelfverwijt.

 

Ook staan op de kaart tekeningetjes van houdingen waarin je de weeën op kunt vangen, fijn om in een overzicht te hebben.

De partner kan het hele boekje doornemen indien gewenst, maar er is ook een apart hoofdstuk voor hem/haar. Hierin staan weer veel praktische tips en handvatten, zodat je als partner niet aan de zijlijn staat, maar als coach.

 

 

 

 

 

 

Als bevallen spannend is
Lilian Wirken

info@alsbevallenspannendis.nl